Българска Православна Църква "Рождество Богородично" Бон-Кьолн, Германия

Bulgarische Orthodoxe Kirche "Mariä Geburt" Bonn-Köln, Deutschland

ПО-СТАРИ ПОСТИНГИ

Богородица

 • Удивителна е съдбата на чудотворните икони. Някои от тях през вековете идват в нашия съвременен свят, озарявайки го с тихата си невечерна светлина, а други са явени вече в наше време.
  Така се е случило и с иконата на Божията Майка “Аз съм с вас и никой не може да бъде против вас”, която светият праведен отец Иоан Кронщатски нарекъл Спасителка на Русия. Тази икона е нарисувана по негово благословение от монахини от Леушинския манастир, сега скрит под водите на Рибинския язовир. Праведният Иоан Кронщатски се е молел пред нея и благословил с нея за духовен подвиг мирянина Василий Николаевич Муравьов, впоследствие - великия старец на ХХ век преподобния Серафим Вирицки:
  - Ще бъдеш великосхимник от Александро-Невската лавра. Моли се пред тази икона за спасението на Русия.
  Чрез това пророчество съдбата свързала двама подвижници на руската земя и ги свързала чрез мисълта за Русия. Те виждали дълбочината на пропастта, в която се сгромолясвала многострадалната страна. Разрушаване и разграбване на манастири и храмове, много хиляди новомъченици...
  Праведният Иоан Кронщатски наредил на Василий Муравьов още нещо - да повтори подвига на преподобни Серафим Саровски - да се моли хиляда дни и нощи подред...

  Източник: https://www.facebook.com/

   ИСТОРИЯ НА ЛЕУШИНСКАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА
 • КОНДАК 1

  На Тебе Богородице, поборница - воевода и Блага Възпитателка на християнския род, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности освободи моето чедо, та със сълзи да извикам към Тебе: възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на вечните блага.

  ИКОС1

  Пресвета, измоли от Своя Син и Бог да изпрати на моето чедо Ангел от небето, така както и при Тебе беше изпратен пазител крепък - Гавриил Архангел и ме удостой да извикам към Тебе това:

  Възпитай чедото ми да стане земен ангел.

  Възпитай чедото ми да стане небесен човек.

  Възпитай чедото ми да Ти стане угоден във всичко.

  Възпитай чедото ми да придобие съкрушен дух и сърце.

  Възпитай чедото ми да стане Твой раб.

  Възпитай чедото ми да Ти зове: „Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе!".

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 2

  Пресвета, Ти виждаш моето майчинско моление за чедото ми; от Тебе едничката прося помощ: вземи го под Своя честен и милосърден покров, за да възпея Богу: Алилуя!

  ИКОС2

  Богородице, изпрати на чедото ми разум как най-добре да Ти послужи и да изпълни сърцето си с Небесната премъдрост; дай му само нея да възлюби, а всичко земно да презре. На мене пък не забранявай да Ти викам така:

  Възпитай чедото ми да бъде мъдро като змия и незлобливо като гълъб.

  Възпитай чедото ми да придобие разум за вършене само на доброто и да отбягва всеки грях.

  Възпитай чедото ми да придобие мъдрост в борбата срещу дяволските коварства.

  Възпитай чедото ми да възраства в познанието на премъдростта на Вечното Царство.

  Възпитай чедото ми да устрои мъдро живота си по образеца на светиите.

  Възпитай чедото ми хранейки го с млякото на съкровената Премъдрост Божия, и само Нея да търси през целия си живот.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК З

  Пресвета, силата на Всевишния нека да осени моето чедо заради Твоето непрестанно ходатайство пред Твоя Син и познавайки по това Твоето майчинско милосърдие към всички, с вяра да прибягваме към Тебе, хвалейки Бога: Алилуия!

  ИКОСЗ

  Богородице, имайки от Бога своето чедо, не искам да го видя един ден във вечната мъка, а записано в Книгата на Живота и наследник на вечния живот.

  Затова, Пречиста Дево, приклони ухо към моето моление, защото Ти викам:

  Възпитай чедото ми да избегне вечните мъки.

  Възпитай чедото ми да наследи вечния живот.

  Възпитай чедото ми, да премине живота си в покаяние.

  Възпитай чедото ми повече от всичко да придобива благодатта на Светия Дух.

  Възпитай чедото ми да се стреми първом към Царството Небесно.

  Възпитай чедото ми така, че да бъде записано в Книгата на Живота.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 4

  Пресвета, имайки в себе си буря от помисли на съмнение, дали ще пожелаеш да въведеш моето чедо във вечния живот, ридая, но като си спомня за Твоите пребогати милости, с упование и сърдечно умиление пея на Твоя Син: Алилуия!

  ИКОС4

  Богородице, като чух гласа Ти, говорещ на Твоя Син: „Всички човеци, които си Ми предал като Мой дял, ще запазя во веки", простирам ръце и сърце към Твоето милосърдие и Те моля да приемеш моето чедо в числото на Своите раби и да изпълниш тези мои прошения:

  Възпитай моето чедо като го причислиш към Твоя преславен дял.

  Възпитай моето чедо заедно с всики Твои светии.

  Възпитай моето чедо да стане раб, който изпълнява всички Твои заповеди.

  Възпитай моето чедо да върви по тесния път на заповедите на Твоя Син, водещ до Горния Йерусалим.

  Възпитай моето чедо да търси помощ единствено от Тебе.

  Възпитай моето чедо да шествува в живота вечен.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 5

  Утренната звезда, сиреч Твоя Син, Пресвета Дево, нека да възсияе с незалязващата Си светлина в сърцето на моето чедо, за да възпее Богу: Алилуия!

  ИКОС5

  Богородице, като виждаш моето прилежно моление, което възнасям за Твоя слава, като тамян благовонен, не отвръщай лице от моето чедо дори и ако то се отвърне от Тебе, но чуй словата от моите уста, които викат към Тебе:

  Възпитай моето чедо с бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно.

  Възпитай моето чедо с плачещите за греховете си, защото те ще се утешат.

  Възпитай моето чедо с кротките, защото те ще наследят земята.

  Възпитай моето чедо с гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

  Възпитай моето чедо с милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

  Възпитай моето чедо с чистите по сърие, защото те ще видят Бога.

  Възпитай моето чедо с миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 6

  Пресвета, целият християнски свят проповядва Твоето всегдашно застъпничество за сираците, вдовиците и майките, които се молят за своите чеда и зоват към Бога: Алилуия!

  ИКОС6

  Богородиие, възсияй с лъчите на благодатта душата на моето чедо, та просветено от Тебе свише да види пътя, водещ към вечния живот и да го последва, запазван под Твоя всемощен покров, и така да достигне Царството на Твоя Син, където е безкраен живот и заради който Ти зова това:

  Възпитай моето чедо в светлината на духовния мир, за да свети светлината му пред хората и те, като видят добрите му дела, да прославят Небесния Отец.

  Възпитай моето чедо да се просвети от Твоя Син и в Неговата светлина да види истинската светлина, и да насочи стъпките си към Него.

  Възпитай моето чедо да отправя винаги сърдечните си очи към Създателя на всичко.

  Възпитай моето чедо да следва утренната звезда, която е Твоят Син, и така да достигне обителта на праведниците.

  Възпитай моето чедо да пребъдва в кротост, благоговейно мълчание и страх от Славата Божия.

  Възпитай моето чедо да обича Теб и Твоя Син не само с ум, но и със сърце.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 7

  Владичице, желаейки вечното спасение на моето чедо, аз със сълзи предстоя пред Твоята честна икона и ти се моля да не презреш молението на мене, викащия към Твоя Син: Алилуия!

  ИКОС7

  Богородице, чрез дивния и неизследим Промисъл на Твоя Син привлечи моето чедо с Твоята милостива десница под Своя благодатен покров, и аз усърдно ще Ти викам:

  Възпитай моето чедо да търси първом Царството Божие и Неговата правда.

  Възпитай моето чедо да влезе през тесните врати, водещи във вечния живот.

  Възпитай моето чедо навсякъде да изпълнява волята на Твоя Син и Бог.

  Възпитай моето чедо, нито да казва, нито да помисля хула срещу Светия Дух.

  Възпитай моето чедо да бъде сред малкото Твои избраници.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

    КОНДАК 8

  Странствайки в тази земна долина на плача, многоскърбна и многометежна, къде да намери моето чедо отрада и утешение освен в Тебе, Пречиста? Ти го съпътствай и изведи на път истински, за да въззове към Бога: Алилуия!

  ИКОС8

  Богородице, Ти си за всички милваща Майка, и аз дръзвам да искам да бъдеш Майка и на моето чедо. Ето, поверявам го в Твоите ръце и със смирение Те моля:

  Възпитай моето чедо да бодърствува и се моли, за да не падне в изкушение.

  Възпитай моето чедо да бъде милосърдно, както е милосърден и Небесният Отец.

  Възпитай моето чедо в умиление младенческо, защото на децата е Царството Божие.

  Възпитай моето чедо да счита себе си за най-малък, та велик пред Бога да се нарече.

  Възпитай моето чедо да пази Словото Божие, за да стане съобщник на райското блаженство.

  Възпитай моето чедо да пребъде в блага надежда за Царството Небесно.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 9

  Пресвета, изпълни с всяко добро душата и сърцето на моето чедо, подавайки му от Твоите щедрости всичко, от което се нуждае, за да казвам Богу: Алилуия

  ИКОС 9

  Богородице, избави моето чедо от всяко общение със суемъдрите витии, които клеветят Твоето всемощно застъпничество и погледни на мене, който/която вярно Ти викам:

  Възпитай моето чедо в целомъдрие и послушание.

  Възпитай моето чедо да бяга от утешенията на света и прелестите на този век.

  Възпитай моето чедо да се отклонява от злото и да върши доброто.

  Възпитай моето чедо да стори добър плод на покаяние.

  Възпитай моето чедо да обича и да се моли за своите врагове.

  Възпитай моето чедо съвършено както е съвършен нашият Отец Небесен.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 10

  Пресвета, Твоят Син като поиска да спаси света, дойде от Небето да призове не праведниците, а грешниците към покаяние. Затова помоли се на Твоя Син за моето чедо, та спасено чрез Тебе да въззове към Бога: Алилуия!

  ИКОС 10

  Небесна Царице, бъди несъкрушима стена за моето чедо, та под Твоя блажен покров да може да извърши множество добри дела, и аз да Те възпея.

  Възпитай моето чедо да познава волята на Твоя Син и Бог и да я изпълнява.

  Възпитай моето чедо да възненавиди греха и всяко беззаконие.

  Възпитай моето чедо да обича доброто и всяка добродетел.

  Възпитай моето чедо в чистота непорочна.

  Възпитай моето чедо да възхожда нагоре по лествицата на своя живот всеки ден.

  Възпитай моето чедо в скърбите си да отправя взор към Твоето милосърдие.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 11

  Пресвета, като възпяваме винаги Твоето непобедимо застъпничество, моля Те: с Твоята благодат удостой моето чедо да отвори уста, за да възпее Богу: Алилуия!

  ИКОС 11

  Богородице, направи живота на моето чедо като светлоприемна свещ - да гори от любов към Тебе и Твоя Син и ближния ден и нощ, и не презирай мен, който Ти викам:

  Възпитай моето чедо да Те обича от цялото си сърце и помисъл.

  Възпитай моето чедо винаги да гледа с надежда към кръста и страданията на Твоя Син.

  Възпитай моето чедо да отваря устата си само за похвала и прослава на Твоята благост.

  Възпитай моето чедо да очаква пришествието на Твоя Син със сълзи на покаяние.

  Възпитай моето чедо в трезвена и непрестанна молитва.

  Възпитай моето чедо да предстои пред Тебе винаги в благоговение.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

                                                        КОНДАК 12

  Пресвета, напой сърцето на моето чедо с неизказаната благодат на Светия Дух, за да възлюби само Твоя Син и Бог, и Тебе, Пресвета, та като въздигне ум и чувства към небесното, да възпее Царя на всичко: Алилуия!

  ИКОС 12

  Богородице, като възпявам Твоето милосърдие, с което милваш и храниш моето чедо, моля Ти се: не преставай да ходатайстваш за него пред Твоя Син, защото вярвам, че всички Твои молитви са чути, и изпълни тези мои просби:

  Възпитай моето чедо да се изпълни със Светия Дух.

  Възпитай моето чедо да се намери отдясно на Твоя Син при Неговия Съд.

  Възпитай моето чедо да проживее свято всичките си дни.

  Възпитай моето чедо да пребивава със силата на Духа Божий, твърдо на верния път.

  Възпитай моето чедо да прекара живота си в сълзи и степания заради греховете си.

  Възпитай моето чедо да гладува и жадува единствено за Светия Дух.

  Възпитай, Владичице, моето чедо (името) така, че да стане достойно за Небесното Царство и наследник на небесните блага.

  КОНДАК 13

  О, Всевъзпявана Майко на Пресладкия Иисус! Приеми това малко акатистно моление за моето чедо Като духовно благоухание и го приеми под Твоя милосърден покров! Още му дарувай да мисли, да разумява, да слуша, да казва и върши само онова, което приближава към Тебе и Твоя Син, и което би спомогнало за вечното спасение. Изпрати му в този временен живот всичко полезно за спасението на душата му, та да въззове към Бога: Алилуия, Алилуия, Алилуия!

  (Този кондак се чете три пъти, след това се прочитат икос 1 и кондак 1).

   

  МОЛИТВА ЗА ДЕЦАТА КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ПРИСНОДЕВА МАРИЯ

  О, Пресвета и Преблагословена Майко на Пресладкия Господ наш Иисус Христос, Дево Богородице! Ето, пристъпвам към Тебе с упованието, че ще получа от Тебе пребогати милости, защото Ти си Майка на милосърдието. Приеми просбата ми за моето чедо (името), което ми даде Господ, и ако искаш, вземи го под Твоя непобедим от всеки враг и противник покров на благодатта и го причисли към лика на Твоите избраници. С дадената Ти благодат привлечи го в числото на Своите раби, за да има в този временен живот за стълп и утвърждение към Истината на Светата Църква, Твоят Син и Тебе, Пречистата.

  Нека целият му живот да бъде светилник, който пламти с огъня на Твоето майчинско милосърдие. Нека Царството Небесно на Твоя Син да бъде за него едничкият бисер, заради който да остави всичко земно.

  Дай му да Те възлюби, заедно с Твоя Син така, както Ти си възлюбила Своя Син и нас заблудените. Дай му онова смирение, заради което Бог Те възнесе по-високо от небесата; дай му послушание, за да последва чрез него Твоя Син и Бог, Който биде послушен на Своя Отец Небесен дори до смърт; дай му премъдрост, за да достигне Небесното Царство и да види в края на вековете Горния Иерусалим; дай му да възраства духовно във всяко време, защото само възрастналите духовно ще влязат в светите обители на Рая; дай му крепка вяра в Твоето ходатайство, надежда на Твоето неизказано милосърдие и пламенна любов към Тебе и Твоя Син и ближния; дай му да гледа винаги страданията на Твоя Син, и така го избави от вечните страдания. О, Дево, не преставай да се молиш пред Престола на Царя на всички за моето чедо (името), и Твоят Син що склони на молбите Ти, и ще запише името на моето чедо в книгата на живота. Изпълни сърцето му с чувство на покаяние и съжаление за сторените грехове, за да ги оплаче с горчиви сълзи, просейки помилване. Направи душата му отзивчива за всяко добро дело и да отблъсква всяко беззаконие. Дай му нищета на духа, възвеждаща в Царството Божие; стори от очите му извор на сълзи, който да отвори сърдечните му двери за приемане на Светия Дух, Утешителя. Насади кротост в сърцето му, защото кротките ще наследят земята. Удостой го, да гладува и жадува единствено за правдата на Царството Небесно, за да се насити с благодатта на Светия Дух. Дарувай му Твоето милосърдие, за да милва всеки човек и всичко, което е сътворил Вседържителят, казвайки: „Милост искам, а не жертва, защото милостивите ще бъдат помилвани". Очисти сърцето му от всяка сквернота, съзиждайки в него скиния за Пресветата Троица и така той да пребъде в Бога и Бог в него. Дай му непрестанно прилежание за вършене на добри дела и винаги да Те хвали. Изпрати му добри наставници, за да преуспява в християнския живот и ходенето по Бога. Отвори ума му да разбира и приема Божественото, а затвори ушите, устата и всичките му душевни сили за всичко бесовско и греховно. Укрепи волята му, за да изпълнява само волята на Твоя Син. Сподоби го да носи достойно кръста си и да следва тесния път на Заповедите на Твоя Син. Избави го от лекомислието и празнословието и го направи съобщник на вечните блага.

  Изведи го на пътя на Истината, която е Твоят Син. Запази го от нападенията на зли човеци, за да прославя Твоята милост, бидейки здрав духом и телом. В часове на изкушения озари ума му с мисъл светла, как да избегне примките на лукавия. Помогни му през този земен живот да върши всички свои работи така, че да се приблжава към Твоя Син. Нека Ангелът - Пазител на неговия живот да го отстрани от всичко душепагубно и да го приближи към всичко спасително. Положи в сърцето му отвращение към греха и любов към всичко Божествено. Украси с целомъдрие душата му. Дух на празност, униние, любоначалие и празнословие не му давай! Изпрати му прилежание в молитвата, В труда и във всяко добро дело. Умъдри го, да не се надява на себе си и на своите сили, а да възложи надежда изцяло на Тебе, и на Твоя Син. Благослови и изпълни всички негови добри начинания, а които са неугодни за Твоя Син - унищожи, О, Блага Възпитателко! Възпитай го достоен за Царството на Твоя Син. О, Стено Несъкрушима! Ти се застъпи за него, Ти го спаси и помилвай от тоя зъл свят. О, Неувяхващ Цвят на Чистотата! Милостиво очисти душата му от всяка греховна сквернота. О, смекчение на Злите Сърца! Смекчи сърцето му с елея на дадената Ти от Светия Дух благодат. О, Огневидна! Дарувай му огъня на Светия Дух, О, Спасителко на потъващите! Ако видиш моето чедо потъващо в житейското море, извади го с Твоите пречисти ръце от греховната буря и го утвърди на скалата на добродетелта. О Всеблажена! Бъди на моето чедо Майка, а то да бъде Твое дете, защото нашият Господ Иисус Христос, когато висеше на честния Кръст, Ти Каза: „Майко! Ето Твоя Син!"

   

  О, Застъпница на грешните! На Страшния Съд на Твоя Син с дръзновение се застъпи за моето чедо, и кажи: „Сине! Ето Моят раб! Дай го на Мене и го причисли към овцете на Твоето избрано стадо, и да влезе в радостта на Своя Господ!" О, Скоропослушнице! Чуй ме, молещият/молещата се за моето чедо, и не ме посрамяй, просещият/просещата от Тебе помощ, приеми като благопотребни всички мои молби за моето чедо (името), та винаги да Те възпяваме и величаем и славим като Блага Застъпница на християнския род, с всички, които са угодили на Бога. Амин!

  КРАТКО НАСТАВЛЕНИЕ КЪМ БАЩИТЕ И МАЙКИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ЧЕТАТ ТОЗИ АКАТИСТ

  Които желаят децата им да получат вечното спасение, нека не се ленят да четат този акатист всеки ден. Нека го четат съсредоточено и внимателно, полайки на сърце всяко прошение.

  Какво още трябва да сторим, за да стане това акатистно моление за възпитанието на нашите деца действено и чуто от Божията Майка и Нейният Син Христос Бог? Бащите и майките трябва да изповядват пред свещеник своите грехове, заради които страдат обикновено децата. Още, да не оскърбяват с грехове и с поведението си Пресветата Богородица и по-често да прибягват към Нейната помощ, тъй като на Страшния Съд Нейният Син ще ни съди според Своята правда и справедливост. Но най-вече трябва да вярваме, че Тя непременно ще ни помогне, тъй като когато е била на земята, Тя Самата, Най-праведната, е претърпяла без вина най-големи мъки и страдания в подножието на Своя Син, и от собствен опит знае каква горчива скръб изпитват майките за своите деца, когато те търпят изпитания и изкушения. Пресвета Богородица е духовна Майка на всички, които православно Я почитат, и Тя горко въздиша и плаче за нас пред Своя Син, а най-вече за ония, които с плач и ридание просят Нейната помощ. Добре е този акатист да се чете през нощта, защото молитвата нощем има по-голяма сила от дневната молитва.

  И тъй, молете се и дръжте здраво Православната вяра, и тогава ще получите просимото. Амин.

   

  МОЛИТВА КЪМ БОЖИЯТА МАЙКА

  О, Пресвета Владичице Дево Богородице, спаси и запази под Твоя покров моите чеда (имената), всички отроци, отроковици и младенци, кръстени и некръстени, и в майчината утроба носени. Облечи ги с честната риза на Твоето Майчинство, запази ги в страх Божий и в послушание на родителите им, умоли моя Господ и Твой Син, да им дарува полезното за спасението им. Поверявам ги на Твоите Май-чински грижи, защото Ти си Божественият покров на Твоите раби.

   

  МОЛИТВЕНИ ВЪЗДИХАНИЯ НА БАЩАТА/МАЙКАТА ЗА НЕГОВИТЕ/НЕЙНИТЕ ДЕЦА

  Боже Създателю на Всички твари! Прибавяйки милост към милост, Ти ме удостои да стана баща/майка на семейство. Твоята благост ми дарува деца, и аз дръзвам да кажа: те са Твои деца! Защото Ти си, Който си им дарувал битие, оживотворил си ги с безсмъртна душа, възродил си ги с кръщение за живот, съобразен с Твоята воля, осиновил си ги и си ги приел в недрата на Своята Църква. Господи! Запази ги в благодатно състояние до края на живота им; сподоби ги да бъдат съобщници на тайнствата на Твоя Завет; освети ги с Твоята Истина; да се свети в тях и чрез тях Светото Ти Име! Изпрати ми Твоята благодатна помощ във възпитанието им за слава на Твоето име и за полза на ближния! За тази цел ми дай необходимите средства, търпение и сила. Научи ме да насадя в сърцата им корена на истинската мъдрост - Твоят страх! Озари ги със светлината на Твоята Премъдрост! Нека да Те възлюбят от цялата си душа и помисъл; нека да се привържат към Тебе от цялото си сърце и през целия си живот да имат страх от Твоето Слово! Дай ми разум да ги убедя, че смисълът на живота се състои в това, да се спазват Твоите Заповеди: че трудът придружен с благочестие, доставя в този живот ненакърнимо удовлетворение, а във вечността - неизказано блаженство. Открий им да разумяват Твоя Закон! Нека до края на дните си да вършат всички свои дела, чувствайки ясно Твоето всеприсъствие. Насади в сърцата им ужас и отвращение от всяко беззаконие; да бъдат непорочни в своите пътища; да помнят винаги, че Ти Всеблаги Боже, си ревнител на Твоя закон и правда! Запази ги в целомъдрие и благоговение към Твоето Име! Нека да не петнят Църквата Ти, а да Живеят по всички нейни предписания! Въодушеви ги да усвояват всяко полезно учение и ги укрепи за вършене на всяко добро дело. Да придобият истинно познание за всички неща, които животът ще им явява; да се просветят във всяко знание, което ползва човеците. Господи! Умъдри ме, за да мога да внуша на децата си колко опасно за тях е да дружат с лоши и порочни човеци, и те да разберат това, и да ги избягват като опустошителен огън. Нека те да не скланят ухо към безнравствени разговори, към скверни думи и дръзко празнословие; нека да не ги отклони от Твоя път лошият пример на мнозина и да не ги съблазни този век с хилядите свои изкушения!

  Отче Небесни! Дарувай ми благодат с нищо да не съблазнявам децата си и да намирам винаги време за тяхното възпитание; когато са в заблуда, да ги изваждам от нея; когато са на погрешен път, да ги отклоня от него, когато проявяват упорство и зла воля, с търпение и благост да ги смиря и укротя, когато суетата и лекомислието започнат да им надделяват с кротост и любов да ги приведа отново на евангелския път. Нека те да не се увличат от безумни помисли и настроения, да не следват похотите на сърцето си, да не се възгордяват в помислите си и никога да не забравят Тебе и Твоя Закон! Нека беззаконието да не погуби ума и здравето им, греховете да не отслабят душевните им и телесни сили.  О, Праведни Съдия,  Който наказващ децата заради греховете на родителите до трето и четвърто коляно, отклони това наказание от децата ми и не ги наказвай заради моите грехове; но поръси ги с росата на Твоята благодат, за да преуспяват в добродетелите и светостта, да възрастват в Твоето благоволение и В любовта на благочестиви хора. Отче на щедростите и на всяко милосърдие! Воден от естественото родителско чувство, аз бих желал/желала моите деца да не бъдат лишени от всяко обилие на земните блага, които ти си благословил да ползват човека, но ако това ще попречи на тяхното спасение и те започнат да стават роби на тукашното, на преходното, тогава отнеми им всичко това да не би да погинат като служители на Мамона в геената огнена. Устрой живота им според Твоето благоволение, не ги лишавай от насъщния хляб, изпращай им всичко необходимо за придобиване на блажената вечност, бъди милостив към тях, когато съгрешават пред Тебе, не им зачитай греховете на тяхната младост и греховете, сторени по незнание, съкруши сърцата им, когато се възпротивят на ръководството на Твоята благост; накажи ги и помилвай, направлявайки ги на път, благоугоден на Тебе и не ги отхвърляй от лицето Си! Приемай с благоволение молитвата им, дарувай им успех във всяко добро дело; не отвръщай лицето Си в дните на тяхната скръб, за да ги не постигнат изкушения, превишаващи силите им. Осенявай ги с Твоята милост и нека Твоят Ангел да ги съпътствува винаги и да ги избавя от всяко нещастие и зло. Всеблагий Боже! Стори от мене баща/майка, който/която да се радва за децата си, и нека те да бъдат отрада в дните на моя живот и опора в старостта ми. Удостой ме, с упование на Твоето милосърдие, да застана с тях на Страшния Твой Съд и с дързновение да кажа: „Ето ме мене и децата, които си ми дал, Господи!" И така заедно с тях, прославяйки Твоята неизказана благост и Вечна любов, да превъзнеса Пресвятото Ти Име, Отче, Сине и Душе Свети, во веки веков. Амин!

   

  КРАТКА МОЛИТВА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ТЕХНИТЕ ЧЕДА

  Боже, Създателю на всички твари, Ти ме направи достоен/достойна да стана баща/майка на семейство, Твоята благост ми дари деца и аз дръзвам да кажа: те са Твои, защото Ти си им дарувал битие, оживотворил си ги с безсмъртна душа, чрез кръщението си ги възродил за живот, съобразен с Твоята воля, осиновил си ги и си ги приел в недрата на Своята Църква. Изпрати ми Твоята благодатна помощ за тяхното възпитаване за слава на Твоето име. Дай ми необходимите за тази цел търпение и сили. Научи ме как да насадя в сърцата им корена на истинската мъдрост -страха Господен, та през целия си живот да треперят и да пазят Твоите слова. Открий им да разбират Твоя закон. Нека до края на живота си да действат, като чувстват Твоето въздесъщо присъствие. Насади в сърцата им отвращение от всякакво беззаконие, нека бъдат непорочни в своите пътища. Ти, Праведни Съдия, Който наказваш децата за греховете на техните родители, не ги наказвай заради моите грехове, но ги поръси с росата на Твоята благодат. Отче Небесни, устрой съдбата на моите чеда според Твоето благословение, през техния живот не ги лишавай от насъщния хляб, навреме им изпращай всичко необходимо за придобиването на блажената вечност. Бъди милостив към тях, когато съгрешат пред Теб, не им вменявай греховете на тяхната младост и незнание, наказвай ги и ги милувай, но не ги отблъсквай от Твоето лице. Не отвръщай лицето Си от тях в дните на тяхната скръб, та да не ги постигнат изкушения, по-големи от силите им. Покривай ги с Твоята милост, нека Твоят ангел да ходи с тях и да ги пази. Не оставяй моите чеда, Господи, и им дарявай полезното за спасението, амин!

  Източник: http://hristianche.ucoz.com/5259/index.html

 • Благовещение (Лук. 1:26-56 и Мат. 1:13-25)

  Св. Дева Мария дала Богу обещание да не се омъжва, а да пребъде в девственост и целомъдрие. Затова, когато навършила пълнолетието си, тя трябвало да напусне Божия дом (тогава Иерусалимския храм) и да се прибере при своя сродник - праведния и благочестив старец Йосиф, който станал пазител на нейното девство.
  Йосиф бил дърводелец и живеел в галилейския град Назарет. Той имал деца от умрялата си съпруга. Според тогавашния закон св. Дева Мария била сгодена за Йосиф. Така тя станала негова невеста, без обаче да бъде негова истинска съпруга.

  Един ден, когато св. Дева Мария била сама в къщи и четяла пророческите книги, неочаквано застанал пред нея ангел Гавриил и казал:
  - Радвай се благодатна! Господ е с тебе. Благословена си ти между жените!

  Като видяла ангела, св. Дева се смутила и започнала да размишлява - какъв ли е тоя поздрав. Ангелът й рекъл:
  - Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога. Ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. И ще му даде Господ Бог престола на Отца му Давида. И ще царува над дома Иаковов до веки и царството му не ще има край.

  А Мариам казала на ангела:
  - Как ще бъде това, когато аз съм девица и не познавам мъж?

  Тогава ангелът й отговорил:
  - Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.

  На това Мариам отговорила:
  - Ето ме, рабинята Господня! Нека ми бъде според думата ти!

  След това ангелът си отишъл от нея.

  Св. Дева приела със смирение и покорност неговите думи и започнала да се готви още по усърдно за своето свето предназначение - да стане майка на Сина Божий.

  Онова, което ангел Гавриил известил на св. Богородица, било предсказано няколко стотин години преди това от пророк Исаия. В книгата на неговите пророчества четем, че Девица ще зачене и ще роди Син и ще му нарекат име Емануил, което ще рече "С нас е Бог" (Ис. 7:14).

  Вестта на Ангела изпълнила с необикновена радост св. Дева Мария. Тая вест е радостна и за всички люде, които жадуват за спасение. Затова и събитието, изложено по-горе, се нарича Благовещение, т.е. добро, радостно известие.

  Източник: Православен Катехизис 
 • Благовещение на Пресвета Богородица

  Днес се разкрива изречената от века Божия тайна: Бог-Слово, поради милосърдието Си, става Син на Дева Мария и Гавриил провъзгласява радостта на благовещението. С него и ние И казваме: “Радвай се, Майко Господня!”.

  Служба на 25 март, светилен

  Според всички човешки съображения изглеждало, че за благодатната вест за явяването на Месия в света би било по-подходящо да се разнесе в Иерусалим, “Божия град”, където предимно били съсредоточени по онова време иудейските мъдреци и учители, които толкова много говорели за Месия и за Неговото бъдещо царство, изучавали с такова внимание пророчествата за личността и живота Му, следели с такава загриженост всички знамения за близкото Му пришествие и явно с такова пламенно желание очаквали това пришествие. Но не на учения Иерусалим и не на някой друг знаменит град на тогавашния свят, а на същия скромен Назарет, в който живеели родителите на Пресветата Дева, му било съдено пръв да чуе и да приеме спасителната вест. Дивно е мястото, избрано за благочестието на великата тайна, но още по-дивна е Личността, на която тя е възвестена! Тайната на спасението на света е открита не на важни и силни хора - ръководители на народа, не на книжници и законодатели - на тези светила на науката, а на бедна и неизвестна Девица, която смирено живеела в колибата на дърводелец. Наистина, този дърводелец и тази сгодена за него Девица произхождали от царски род; но знатността на рода им, както бе отбелязано по-горе, отдавна била забравена.

  По този начин тайната за пришествието на Спасителя в света от самото начало сякаш се отдалечава и се скрива от всичко, което светът нарича велико и високо, тоест от неговото могъщество, мъдрост, богатство, великолепие, слава и почести. В това обстоятелство се вижда преди всичко Божията премъдрост, избрала такива средства, за да внуши на хората мисълта за високо духовната страна на тази тайна.

  Източници: статия: https://www.sveta-gora-zograph.com/blagodatna/skazania/skazania.php?id=5

  фото: https://dobrotoliubie.com/

   

 • Запознатите с Евангелието знаят, че Ангел Гавриил благовестил на светата Дева Мария благата вест, че Бог е избрал Нея да стане майка на Иисус Христос, Спасителя на човечеството. За спомен на това спасително за всички хора събитие древните християни пеели възхвална песен:

  Богородице Дево, радуйся,
  Благодатная Марие, Господь с Тобою,
  благословенна Ты в женах
  и благословен плод чрева Твоего,
  яко Спаса родила еси душ наших.

   

  В превод на съвременен български език:

  Богородице Дево, радвай се!
  Благодатна Марие, Господ е с Тебе!
  Благословена си Ти между жените
  и благословен е плодът на Твоята утроба,
  защото си родила Спасителя на нашите души.

  Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: "Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!"Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: "Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Яковов навеки, и царството Му не ще има край." Пресвета Дева казала на ангела: "Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?" — Ангелът й отговорил: "Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий."

  Източник: http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/kum_Bogoroditsa.htm

 • Tази възхвална песен, съставена още в древност от св. Йоан Дамаскин, звучи така:

  О тебе радуется, благодатная, всякая
  тварь, ангельский собор и человеческий род,
  освященный храме и раю словесный,
  девственная похвало, из неяже Бог
  воплотися и младенец бысть, прежде
  век сый Бог наш, ложесна бо твоя
  престол сотвори, и чрево твое пространнее
  небес содела; о тебе радуется.
  благодатная, всякая тварь, слава тебе.
   
  На съвременен български език:
   
  За тебе Благодатна, се радва всяка твар,
  ангелския събор и човеците,
  осветени Храме и рай на Словото,
  девствена похвало, из която Се въплати
  и бе младенец преди вековете, нашият Бог.
  От Тебе Той престол сътвори
  и из утробата Ти небе направи.
  За Тебе се радва всяка твар, слава на Тебе.
   

   

  За немско-говорящите братя и сестри тази песен звучи така:

   
  In dir, voller Gnaden, freut sich die ganze Schöpfung,
  das Heer der Engel und das Geschlecht der Menschen,
  geheiligter Tempel und geistliches Paradies,
  Ruhm der Jungfräulichkeit, aus der Gott Fleisch wurde und ein Kind,
  unser Gott vor allen Äonen.
  Aus deinem Schoße machte Er Seinen Thron,
  und deinen Leib gestaltete Er umfassender als die Himmel.
  In dir voller Gnaden, freut sich die ganze Welt. Ehre dir !"
   
  Сърдечни благодарности на отец Stefan Gross, който предостави немския текст.
 • Възхвална песен за св. Богородица "Честнейшую херувим"

  Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице,
  винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог.
  По-чтима от херувимите
  и несравнено по-славна от серафимите,
  нетленно родила Бог Слово,
  същинска Богородица, Те величаем.
   

  Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу,
  присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего.
  Честнейшую Херувим
  и славнейшую без сравнения Серафим,
  без истления Бога Слова рождшую,
  сущую Богородицу Тя величаем.

  http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/kum_Bogoroditsa.htm

   

 • Архимандрит Клеопа Илие ни призовава да почитаме Божията Майка винаги и навсякъде. Ето част от неговия призив, в който се казва:

  "Който почита Света Богородица като своя Майка и покровителка, него Тя ще защити във всеки момент. Ще защити него, и децата, и домът му. Имайте тази вяра винаги, да не престава в дома ви акатиста и молебена към Божията Майка. Каквото и да ви е постигнало: скръб, беда, изкушение, кръстопът..., призовавайте Божията Майка с цялото си сърце и Тя непременно ще дойде бързо с помощта Си, със Своите пресвети и пречестни молитви.
  Няма душа под небето, която се уповава на Божията Майка и остава посрамена. С Нейните молитви всяка душа ще има покой в настоящия си живот, утешение, покров и прибежище, а в минутата на смъртта милостта на Божията Майка няма да я остави..."

  https://www.facebook.com/svetinikolayruse/photos/a.186942495661/10156193837805662/?type=3&theater

   

   

   

   

 • Източник на материала:
  https://www.facebook.com/

 • Здравейте,

  за тази икона можете да научите подробности тук: http://www.troyanmonastery.com/

  Икона Св. Богородица ТроеручицаИкона Св. Богородица Троеручица (изображението е от http://pravoslavieto.com/manastiri/troyanski/)

 • За събитието, поради което тази света икона е призната за чудотворна и е наречена така, в свещения манастир “Зограф” е написано следното: Още преди неуспешния Флорентински събор Западът се опитвал да привлече към своята уния разтърсваната от политически сътресения Гърция. Сам византийският император Михаил Палеолог след ослепяването на законния император Иоан Ласкарис и след заграбването на царския му престол в изпълнение на своята клетва, дадена на папа Григорий Х, съдействал на Запада за постигането на неговата цел. Това се случило през ХIII век. Иоан Век, който заемал тогава патриаршеския престол, действал съгласно престъпната воля и намерения на императора и на втория Лионски събор щял да подчини Източната Църква на римския престол. Това имало извънредно гибелни последствия за Православието. Латинците убеждавали православните да влязат в уния не чрез силата на евангелското слово, а с изваден меч и с всевъзможни изстъпления. Хиляди жертви падали под меча им за чистотата на Източното Православие. Но тъй като Света Гора винаги е оставала и остава крепост на страдащата църква на Изток, то за да прекършат този основен стълб на Православието, латинците нахлули там и започнали да убеждават с думи, да примамват със злато и обещания, да принуждават със заплахи и дори с най-мъчителни изтезания светогорците да признаят властта на римския папа над тях. Но само малцина слаби по дух се увлекли от силата на тези увещания или поради страх от смъртта се отрекли от Православието на отците си. А по-голямата част от тях запечатали с кръвта си своето изповедание и с твърдост изобличавали папата за това, че светотатствено си присвоява правота да бъде наместник на Иисус Христос, и безстрашно изповядвали, че само Той е бил, е и ще бъде Глава на Своята света Църква...
  Източник: Facebook.com
  История и молитва към иконата на света Богородица,наречена
 • Празникът ѝ е на 11/24 юни.

  Недалеч от Карея, в местност, принадлежаща на манастира “Пантократор”, се простира голяма долина, в която се намират множество келии. Сред тези монашески убежища се издигала съществуващата и сега келия с малка църква, посветена на Успението на Божията Майка. В тази келия уединено се спасявали един старец - иеромонах, който вече бил на преклонна възраст, и неговият послушник. И двамата били благоговейни, внимателни към монашеския си живот и към вечното спасение. Рядко - само поради крайна нужда, оставяли уединението си. Веднъж се случило така, че старецът на този послушник, като пожелал да изслуша всенощното бдение срещу неделния ден в карейския съборен храм Протат, отишъл там, а богобоязливият му ученик останал да пази келията, като получил от стареца заповед да извърши както може службата у дома. Щом се свечерило, той внезапно чул чукане на вратата на келията и като я отворил, видял пред себе си непознат монах. Добродетелният послушник го приел приветливо и с уважение в жилището си, където странникът останал за през нощта. Когато дошло време за утренята, и двамата се изправили бодро и като издигнали сърцата и умовете си към небето, започнали със страх и благоговение, при безметежност и нощна тишина да изливат молитвените си чувства и славословия пред Създателя на всичко съществуващо. И умилителната им нощна служба вървяла по реда си. Когато в края на канона дошло време да величаят с песнопения Възвеличената и да прославят несравнено По-славната от серафимите Приснодева, застанали пред иконата на Божията Майка и започнали да Я възпяват. Монахът домакин, пълен със сърдечно умиление и благоговение към Всевъзпяваната, изливал хваления към Небесната Царица, пеейки ѝ обичайната древна песен на свети Козма, епископ Маюмски “Честнейшую херувим”, без да прибавя към нея никакви други славословия, освен въздишки на умилената си душа. Но дивният гост дал на умилителното песнопение друго начало и пеел със сладкия си ангелски глас така: “Достойно ест яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матер Бога нашего”; а към това вече добавил и: “Честнейшую херувим” до края на песента...

  Източници: http://www.sveta-gora-zograph.com/ikona/ikona.php?id=7

  фото: личен архив

  Ангел Господен написал с пръст върху каменна плоча възхвалната песен
 • Една православна християнка, наша позната, чието име от съображения за защита на личните данни няма да публикуваме, сподели с нашия редакционен екип, как е открила Православието за себе си. Разказът много ни впечатли и с нейно съгласие го публикуваме. Ето какво разказа тя:

  Историята, която ще разкажа е от 2000-та година. Случилото се мога да определя като Божие чудо в живота си.

  Когато бях малка никой около мен не ми е разказвал за Бога. Бях на 7 години, когато покойната ми вече прабаба беше настояла да приема св. тайнство Кръщение в Православната църква. За съжаление нищо не си спомням от тогава, освен красивата рокличка, която получих за подарък в храма.

  Прабаба ми имаше старинна икона с обков, на света Богородица, която беше закачена на стената в кухнята й. Но изобщо не си спомням дали ми е говорила нещо за Господ. Знанията ми за Бога бяха нулеви.

  Изминаха години. Когато бях на 16 години, един ден аз и моя приятелка попаднахме в протестантска деноминация. Тогава за първи път чух доста неща за Бога, затова, че Той съществува; че ни е сътворил; че Бе разпънат на Кръста и възкръсна; че ни обича безкрайно. За мен всичко беше ново и интересно. Започнах да посещавам техни служби. Бях жадна да слушам за Бога. Беше ми доста странно, че Бог може да чуе и да отговори на молитвата ми. С човешкия ми ум не можех изобщо да проумея как е възможно това. Около осем години прекарах в протестантска среда. С течение на времето започнах да усещам една празнота в сърцето си. Усещах, че определено нещо ми липсва, но не можех да разбера какво и къде да го намеря.

  През 1999 година влязох за първи път в православния храм св. Александър Невски. Там усетих необикновена сила и се почувствах като птица, която всеки момент ще излети на свобода от клетката си. Имаше нещо, което ме привличаше неудържимо, усещах душевен мир, и че може би това, което търся е тук. В момента се провеждаше вечерна служба, водена от вече покойния дядо Иларион. След нея дядото мина, за да благослови всички миряни. Аз обаче не посмях да целуна ръката му, защото мислех, че това е нещо нередно. Умът ми беше като промит. Не смеех да запаля свещ, да се прекръстя, да целуна икона и т.н. Живеех в заблудата, че иконите са идоли. Обаче благият Бог е имал друг промисъл за мен.

  През 2000-та година мой познат, явно подбуден от Бога, започна ревностно да ме залива с информация за Православието. Говореше ми почти всеки ден. Аз бях объркана, на моменти исках да избягам и повече да не го слушам. Но той упорито продължаваше. Междувременно имах много въпроси за Православието, които ме тревожеха и имах спешно нужда от отговор. Моят познат ме запозна с негов приятел, иподякон в храм св. Александър Невски. Той с благ тон и отношение отговаряше на въпросите ми.

  Междувременно чух, че в София е пристигнала Йерусалимската икона на света Богородица. Аз разбрах за Нея в предпоследния ден от престоя Й тук. В момента, в който чух за иконата аз изпитах огромна нужда да застана пред Нея. Всяка частичка от мен изгаряше от непреодолимо желание за тази среща с Божията Майка. Обаче опашките за иконата бяха огромни, а пък аз имах здравословен проблем и не можех да издържа цял ден да чакам. А и иконата скоро си тръгваше. Спомням си, че тогава се помолих на Бога, и Му казах, че нямам пари, но че съм готова и до Йерусалим да стигна и да видя тази икона. И че също въпреки здравословния ми проблем, съм готова да чакам на километричните опашки. През нощта сънувах, че стоя пред иконата и изпитвах небесна радост. На другия ден телефонът ми иззвъня. Вдигнах го, беше моят познат, за който вече споменах. Разговорът ми с него кардинално промени живота ми. Със спокоен тон, той ми каза, че в момента пази иконата в храм св. Александър Невски, понеже е иподякон там. И че Божията Майка му е показала, че аз имам спешна нужда да застана пред Нея. И че той ще ме пусне да мина през страничния вход, от където пускат и други хора, които са в по-специални нужди. Не можех да повярвам на ушите си. Първоначално отказах, понеже не исках да предреждам никой от чакащите. Но моят познат беше твърд и настояваше. Каза, че спешно трябва да застана пред иконата. И така в късния следобед аз дойдох пред страничния вход на храма. Хванах моят познат под ръка, защото вълнението което изпитвах тогава беше огромно и аз цялата се тресях. Краката ми треперяха, докато вървех към иконата. Когато застанах пред света Богородица аз забравих за всичко друго. Потопих се в огромния океан от любов и Майчина нежност, които видях в очите Й. Тя ме обгърна с необикновен мир. Молех се, и пак, и пак, и пак. И благодарех. По Божия милост влязох и втори път пред иконата. Бях в молитва близо до Нея около три часа. Образът на Дева Владичица беляза сърцето ми завинаги. Това беше повратен момент от живота ми. От този момент разбрах, че аз влизам в православния си дом, и че след Бога, Божията Майка и светиите са част от моето семейство.За мен това събитие беше края на прехода от протестантизъм към православие, който се извършваше в душата ми.

  Искам само да добавя, че в този период още няколко мои добри познати напуснаха завинаги протестантизма и влязоха в Православието.

  Скоро след това моят познат направо ме хвана за ръка и ми каза, че ще следва Богословие, и че и аз трябва да го направя. Аз реагирах отрицателно на предложението му. Мислех, че там учат само свръх способни хора. Но все пак го придружих до канцеларията на Богословския факултет, и там разгледах конспекта за изпитите. По някакъв непринуден и чуден начин сърцето ми се обърна и ненадейно и за мен, без да се усетя, бях започнала да се подготвям за изпитите по Богословие. И така през есента се явих и ги взех успешно с Божията помощ. И започнах да уча Богословие. След 4 години защитих дипломната си работа на тема „Защита на иконопочитанието“.

  Бавно, стъпка по стъпка Бог ме водеше за ръка и ми посочваше пътя, по който да вървя.

 • Пресвета Богородица Остробрамска - за щастие на съпружеската двойка и защита от вмешателство в семейните отношения
  Молитва към иконата:
  О, Пресвета Владичице моя Богородице, Небесна Царице! Спаси и  помилуй твоят грешен раб, от клевети, от всякакви беди, и напасти и внезапна смърт.
  Помилуй ме в дневните, сутрешните и вечерните часове, и през всяко време ме съхрани: пази ме прав, седнал, и по всякакви пътища ходещ, и в нощните часове, когато спя ме съхрани.
  Защити ме, Владичице Богородице, от всички мои видими и невидими врагове, и от всяко зло обстоятелство. По всяко време и на всяко място бъди Ти, Майчице Преблага, стена неразрушима и силна опора.
  О, Пресвета Владичице Дево Богородице! Приеми недостойната ми молитва и ме съхрани от внезапна смърт, и ми дарувай покаяние в края на живота.
  Пресвета Богородице, спаси ни!
  Бъди винаги моя защитница, Пречиста. Избави ме от бесове в смъртния ми час, и в смъртта ме упокой.
  Към Твоята милост прибягваме Богородице Дево: не пренебрегвай нашите молби, когато скърбим, но избави ни от бедите, Най-Чистата и Благословената.
  Пресвета Богородице, спаси ни!
  източник фото: Facebook.com
 • Рождество на Пресвета Богородица

  The Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos, and Ever-Virgin Mary

  8 септември (21 септември ст. стил) и 9 септември (Зачатие на св. Анна)

   

  Из песнопенията на празника

  Тропар, глас 1

  Рождество Твое, Богородице Дева, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечний.

  Превод:
  Твоето рождение, Богородице Дево, радост възвести на цялата вселена, защото от тебе възсия Слънцето на правдата, Христос, нашият Бог и, разрушил клетвата, даде благословение и, обезсилил смъртта, дарува нам живот вечен.

   

  Източник: http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/09.08_Rozhdestvo_Bogorodichno.htm

  На рождения ден на Майката Божия да я възхвалим за нейното безкрайно човеколюбие и да й благодарим за неизброимите й благодеяния към нас чрез добри дела и упование на Божията милост!

 • Рождество Богородично е един от най-големите празници на Православната църква. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на св. Дева Мария. В дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато, човешката природа ставала по-съвършена, докато най-после благословената двойка – Йоаким и Ана – се явила като благодатна почва, на която могла да се роди бъдещата Майка Божия – пресвета Богородица.

  На три дни път от Йерусалим се намирал малкият градец Назарет. Там живели праведните Йоаким и Ана, които светата Църква нарича "богоотци". Йоаким произхождал от Давидовия род, а света Ана – от рода на Аарон. Били много щедри, милосърдни. За себе си изразходвали само една трета от доходите си. Другата трета жертвали за храма, а последната трета раздавали на бедните. Всекидневна скръб помрачавала живота на тези добри хора: нямали деца. У израилтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия.

  На един от големите празници Йоаким дошъл със свои роднини в Йерусалимския храм. Искал да принесе жертва на Бога. Храмът бил препълнен с народ. Застанал Йоаким пред първосвещеника и му открил желанието си. Първосвещеникът започнал да го укоряла, че заради греховете му Бог не го благословил с деца. При това положение той не бил достоен да принася жертва. Йоаким се натъжил дълбоко. Излязъл от храма, като се утешавал с мисълта за безбройните милости на Бога към израилския народ. По някое време скръбта му обаче станала толкова голяма, че не пожелал да се върне в къщи. Отишъл в пустинята, където пасяло стадото му. Там прекарал той в молитва и строг пост 40 дни. Молел се усърдно Бог да се смили над него, да извърши чудо – да стане и той баща, както някога Авраам станал баща в дълбоки старини.

  Вестта за тревогата на Йоаким в Йерусалим стигнала в Назарет до Ана. Тя затъгувала дори повече от мъжа си. Считала себе си за причина за бездетството им. И като мъжа си почнала също тъй горещо да се моли на Бога да я облагодетелсва с рожба. Веднъж, като работела в домашната си градина, видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца. Гледката на това щастливо гнездо я хвърлила в още по-голяма скръб.

  - Само аз, Господи – казала тя със сълзи на очи, - съм мъртва и безжизнена. Цялата природа те прославя със своите плодове. Всички се радват на свои деца. Само аз съм бездетна като безводна пустиня... Господи, Господи! Ти си дарил на Сарра в старините й син. Чуй и мене. И аз ще Ти принеса роденото от мене в дар, за да бъде благословено в него Твоето милосърдие!

  Ана вложила цялата си душа в тая молитва. И ето – ангел Господен застанал пред нея и й казал:

  - Ано, Ано, твоята молитва е чута. Твоите вопли преминаха облаците. Твоите сълзи капнаха пред Господа. Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречеш Мария.

  Ана веднага дала обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. Преди да сподели своята радост с мъжа си, тя отишла в Йерусалимския храм, за да благодари на Бога и там да повтори своето обещание. В това време ангелът Господен се явил и на Йоаким в пустинята и му казал:

  - Бог чу твоята молитва. Жена ти Ана ще роди дъщеря, която ще бъде ваша обща радост. За да се увериш в моите думи, иди в Йерусалим. Там при златните врата ще намериш жена си, на която вече е възвестена тази радост.

  Щастливите съпрузи се срещнали в Йерусалим. Разплакали се взаимно за явяването на ангела и принесли заедно жертва в храма. На 9 декември светата Православна църква чества празника Зачатие на света Ана. Това е денят, в която света Дева Мария се заченала в утробата й. Девет месеца след това – на 8 септември – пречистата Дева се родила на света.

  Като навършила три години, малката Мария, бъдещата пресвета Майка на Божия Син, Господ Иисус Христос, била заведена в Йерусалимския храм. Тъй родителите й изпълнили обещанието си: предали своята единствена рожба в служба на Бога. В това време при храма живеели в отделни малки килии мъже, жени, девици, които посветили себе си изцяло на Бога и тъй водели чист, благочестив живот. Те били предобрази на бъдещите християнски монаси и монахини. В тържествено шествие Ана се приближила с детето към храма. В ръцете на девойките, които придружавали Мария, както и в ръцете на другите присъстващи, горели свещи. За да посрещнат Йоаким и Ана, с пение излезли из храма свещеници, начело с първосвещеника.

  Ана поставила малката Мария на първото стъпало на храма, който имал 15 високи стъпала. И станало голямо знамение. От никого не водена, от никого не покрепяна, Дева Мария изкачила леко и право всички стъпала. Почуда се изписала по лицата на всички присъстващи. Малката Мария била оставена, като другите девици, да живее при храма. Тъй се лишила тя от родителите си, предадена изцяло на Бога. Починал баща й Йоаким на 80-годишна възраст. Като останала сама, света Ана се преселила от Назарет в Йерусалим. Сдобила се с жилище близо до дъщеря си. Молела се постоянно в храма до своята смърт.

  Така в нежна възраст била обречена да изпита скръбно сиротство тази, която впоследствие с блажена радост приела върху себе си дълга да лекува сиротството на всички самотни, изоставени хора, да стане Майка Утешителка и Застъпница на всички сирачета.

  На всяко богослужение се прославя пресвета Дева Мария, която се удостоила да бъде майка на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Споменават се с благословение и нейните родители Йоаким и Ана като богоотци, като праотци на Бога, явил се в човешка плът за спасението на цялото човечество. А на празника Рождество Богородично се пее следната песен:

  "Рождението ти, Богородице Дево, донесе радост на цялата вселена, защото из тебе изгря Слънцето на правдата – Христос, нашия Бог, Който развърза клетвата, даде благословение и, като унищожи смъртта, дари ни вечен живот."

  Източник на статията: http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/09.08_Rozhdestvo_Bogorodichno.htm

  © Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година,под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 • Връзка към статията в сайта dobrotoliubie.com.

  Тук предлагаме кратък откъс от статията:

  На Света гора се намират около шестдесет-известните чудотворни икони на Богородица, както  византийски така и от по-късни времена в драгоценни обкови, с разнообрази украшения, със сребърни и златни лампади. Пред тези икони, се четат възхитителни акатисти, молебни канони, Богородичник. Горят восъчни свещи и ароматен тамян. Иконите приемат молитви, поклони, земни поклони. Всяка от тях има невероятна история, чудеса, традиции и доказателства. Те се честват с псалми и химни, духовни песни на радост.

   

  athos_009_e-1024x723

   

  Някои от тези икони: «Лавриотиса» – Икономиса на преподобния  Атанасий Атонски, «Кукузелиса», икона на преподобния Йоан Кукузел, велик псалт, когото сама Богородица наградила за неговото чудодейно изкуство. Ватопедската «Виматариса» (Олтарница), иверската «Портаитиса» (Вратарница), хилендарската «Трихеруса» (Троеручица), иконата на Зограф «Акатистна», «Всемилостива Застъпница» манастира Кутлумуш, «Герондиса» Пантократор, дохиарската «Скоропослушница», филотейската «Гликофилуса», «Мировлитиса» (Мироточива) манастир св. Павел, ксенофонтската «Одигитрия», «Антифонитрия» манастир Констамонит, «Достойно есть» Протат. В благочестивите жития на атонските преподобни, събрани в един том, ние виждаме техния живот свързан с Богородица: Гавриил Кареот, чул за първи път ангелския химн «Достойно есть», Гавриил Иверски, намерил в морето чудотворната икона «Вратарница».

   

  Сава Хилeндарски взел от Йерусалим иконата «Троеручица», Дионисий, ктитор на едноименният манастир, намерил иконата « Акатистна». Преподобния Антоний Киево-Печорски от Есфигмен по повелята на Девата се връща в родината си, там да подхранва дървото на монашеството. Симеон Мироточиви бил приканен от Богородица към строителство на неговия манастир. Григорий Палама, по ходатайството на Богородица бил обдарен от Бога с многочислени дарове, в частност, дара на богословието, с помощта на което се борел за православието. Максим Кавсокаливит бил направляван от Богородица към неговата удивителна аскеза. Свети Геронтий Атонски, по своите молитви към Богородица получил източник на прясна вода за своя скит.

   

 • Още от първите векове на християнството св. Църква наредила да се празнува денят "Успение на пресвета Богородица". Подробности за това чудно събитие, както и някои сведения за живота на пречистата Божия Майка след възнесение на Спасителя, не са предадени от древните църковни писатели.

  След като се върнали от Елеонската планина подир възнесението Христово, св. апостоли прекарвали в Йерусалим, очаквайки Утешителя Св. Дух, обещан им от Спасителя. Всички вярващи живеели в единодушие и любов и непрестанно се молели. С тях била и Майката Христова и някои свети жени, които служели на Господа през последните години на живота Му. Понятно е колко радостно и утешително било присъствието на Божията Майка за учениците, които скърбели за раздялата със своя божествен Учител. Тя вероятно им предавала ония думи, които, според евангелист Лука, "спазвала, като ги слагала в сърцето си" (Лука 2:19; 2:51); и всички вярващи гледали на нея с любов и благоговение. Пресветата Дева е живяла на хълма Сион в дома на св. Йоан Богослов, когото сам Господ в последните минути на Своя земен живот отдал като син – вместо Себе Си – на Своята пречиста Майка; и от тогава Йоан, като я взел при себе си в къщи, й служел като на своя майка (Йоан 18:27).

  И след слизането на Св. Дух над апостолите пресвета Богородица си останала в Йерусалим. Скъпи й били ония места, гдето страдал и умрял нейният божествен Син. Често тя ходела да се моли на Голгота, на Елеонската планина, в градината, гдето било погребано тялото на Спасителя. Предполагат, че от нея християните възприели благочестивия обичай да посещават местата, осветени чрез присъствието на Господ Иисус Христос.

   

  Когато цар Ирод почнал да гони Божията Църква, пречистата Божия Майка заминала за известно време в Ефес, гдето проповядвал св. Йоан Богослов. Има предание, че тя посетила Св. гора Атонска и остров Кипър, гдето праведният Лазар, когото нейният Син възкресил от мъртвите, бил епископ. Ето какво разказва църковното предание за това:

   

  "Когато апостолите хвърлили жребие кой къде да отиде, за да проповядва Евангелието, пресвета Богородица пожелала да дели с тях трудовете им и казала да хвърлят жребий и за нея. Паднало й се Иверската земя и Св. гора Атонска. Но ангел Божи й се явил и казал да не напуска за известно време Иерусалим. Няколко години след това тя пожелала да посети св. Лазар и се отправила на кораб за остров Кипър. По пътя се дигнала страшна буря. Корабът се отклонил от пътя си, отдалечил се от Кипър и стигнал до Св. гора. Тук имало езически храм, пълен с идоли. Но щом пресветата Дева слязла на сухо, идолите паднали и св. Богородица проповядвала на изплашените жители за своя Син Иисус Христос. Мнозина повярвали и Божията Майка казала: "Това място ще бъде мой жребий, даден ми от моя Син и Бог. Няма да оскъднее Божията милост на това място и аз ще му бъда застъпница!" Затова отците на св. Атонска гора и досега считат Божията Майка своя особена покровителка и наричат Св. гора "Жребий на Божията Майка".

   

  Когато гоненията малко поутихнали, пресвета Богородица се върнала в Йерусалим и живяла там обкръжена от благоговейна любов. Постепенно с разпространението на християнската вяра растяла и славата на Божията Майка. Мнозина дохождали от далечни страни да я видят. В едно древно послание, приписвано от някои на св. Игнатий Богоносец, четем:

   

  "Много са у нас жените, които желаят да видят Майката Иисусова. Чуваме, че тая девствуваща Майка Божия е изпълнена с всякаква благодат: в гоненията тя е благодушна, при сиромашия и лишения не скърби, на оскърбяващите я не се гневи, но им прави добро, в щастие е кротка, към бедни е милосърдна и им помага, колкото може. Но не търпи въставащите против нашата вяра; тя е благовестница на нашето благочестие и наставница на верните във всяко добро дело. А особено обича смирените, защото сама във всичко е смирена".

   

  Езичниците и юдеите, които мразели християните, негодували против Божията Майка заради уважението, с което се ползувала. Като знаели, че тя често посещава местата, гдето страдал Иисус Христос, те я следели, за да я убият. Но Господ пазел пречистата Дева и й готвил славно успение.

   

  Пресвета Богородица била вече в преклонни години (64-годишна). Веднъж, когато се молела на Елеонската планина, тя видяла пред себе си архангел Гавриил, който държал в ръка палмово клонче. Той й възвестил, че след три дни тя ще се престави отвъд: "Твоят Син и Бог наш ще те вземе в Своето горно царство, за да живееш и царствуваш с Него вечно!" И след като й дал райското палмово клонче, се оттеглил. С най-жива радост св. Богородица приела вестта за своята близка смърт, понеже отдавна желаела да остави долния свят и да се пресели във вечните обители. Тя коленичила, дълго се молила и благодарила на Господа.

   

  Когато тя се върнала у дома, св. Иоан Богослов бил поразен от сиянието, което озарявало нейното лице. Тя му известила за случилото се и започнала да се готви за своята смърт. Наредила и украсила дома като за радостно тържество, завещала на две бедни вдовици дрехите, които обикновено носела, и помолила Иоан да погребе тялото Й в село Гетсимания, гдето лежали нейните родители и св. Йосиф Обручник. Св. Йоан уведомил Иерусалимския епископ ап. Яков за близката смърт на Божията Майка. Той известил за това на всички нейни сродници и изобщо на вярващите. Скоро всички се събрали при св. Богородица. Всички плачели и скърбели за раздялата с Божията Майка. Но тя ги утешавала, предавала им думите на архангела, показвала им райското клонче и обещала винаги да се моли за тях.

   

  Пресвета Богородица имала още едно желание – да види още веднъж св. апостоли, които сега били пръснати по цял свят да проповядват Евангелието. И желанието й се изпълнило. По чудесен начин всички апостоли, освен Тома, били пренесени в Йерусалим и изведнъж в едно и също време се явили пред вратите на нейния дом. Заедно с другите апостоли дошъл и св. апостол Павел с учениците си Тимотей, Дионисий Ареопагит и Йеротей Атински. Всички били смаяни, като се видели един друг. А когато св. Богородица известила за своята близка смърт, сърцата им се натъжили при мисълта, че те вече за последен път виждат Иисусовата Майка. Но тя, славейки и благодарейки на Господа, Който изпълнил последното й желание, молила ги да не скърбят: "Не плачете, приятели и ученици Христови, и не помрачавайте радостта ми с вашата скръб! А радвайте се с мене, задето отивам при моя Син и Бог. А като погребете телото ми, върнете се всеки на своята работа!" След това пресвета Богородица разпитала апостолите за трудовете им в проповядване словото Божие, дълго беседвала с тях, благословила ги и се молила Богу за цял свят.

   

  Настъпил денят на нейното преставяне. От сутринта свещи горели в дома в знак на радост и тържество. Апостолите се молели и славословели Бога. Божията Майка възлегнала на украсен одър, радостно очаквайки смъртта. Изведнъж в третия час (9 часа) чудна небесна светлина озарила стаята. Покривът на къщата като че ли се разтворил и чудно явление се представило пред очите на вярващите. Сам Господ Иисус Христос в небесна слава, обкръжен от ликове ангели и светци, слязъл от небесата за душата на св. Богородица. "Душата ми величае Господа – възкликнала тя – и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята Си"(Лука 1:46-48). Господ повикал пречистата Си Майка за вечен живот и след това се чуло пеенето на ангелите, които славели с думите на архангел Гавриил: "Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените!" (Лука 1:28). Всички с благоговение гледали на това преславно видение. И когато след това пристъпили към одъра, на който лежало пречистото тяло на Божията Майка, видели, че лицето й сияе като слънце и чудно благоухание се разляло по стаята. Сърцата на всички присъствуващи се изпълнили с неизказана духовна радост.

   

  Когато дошло време за погребение, апостолите вдигнали одъра и с псалмопение го занесли през град Йерусалим в село Гетсимания. Напред вървял св. Йоан Богослов, държейки в ръка райското клонче. Всички вярващи вървели подир пречистото тяло, над което се носел сияещ във вид на кръг облак, който озарявал цялото шествие, и ангелското пение се сливало с гласовете на вярващите. Много жители от града, като видели това чудно шествие, се присъединили към него. Но когато юдейските архиереи и началници узнали, че такава чест се оказва на починалата Майка Христова, те пратили въоръжени войници, за да разгонят събралата се тълпа и да отнемат от християните тялото на Божията Майка – те искали да го изгорят. Но когато войниците се приближили, сияещият кръг изведнъж се спуснал и като че ли с каменна стена оградил шествието, а пратените войници били внезапно поразени от слепота: По-късно някои от тях повярвали и били изцерени при гробницата на Божията Майка.

   

  Апостолите погребали тялото в пещерата при село Гетсимания и затворили с камък входа й. В продължение на три дни те се молили непрестанно при гробницата и през всичкото време над това място пеели ангели.

   

  На третия ден след успението (заспиването) на св. Богородица пристигнал ап. Тома. Той много се огорчил, че пристигнал твърде късно и не заварил жива пресвета Богородица. В желанието си да го утешат апостолите му предложили да отвалят камъка от гроба, за да може да се поклони на пречистото тяло. Но когато влезли в пещерата, видели, че е празна и че на мястото, гдето било положено тялото на Божията Майка, останала само плащаницата, с която я били покрили.

   

  Апостолите в недоумение молили Бога да им открие тайната на това чудно събитие и в същия ден тя им била разкрита. Като се събрали на обща трапеза, те беседвали за успението на св. Богородица. Трябва да се има пред вид, че на своята трапеза те имали обичай да оставят едно празно място и да турят на него хляб за възкръсналия Господ Иисус Христос. След ядене те вдигали тоя хляб, наричан "част Христова", и като славели Пресвета Троица, казвали: "Господи Иисусе Христе, помагай ни!" След това разделяли тоя хляб помежду си и го изяждали като благословение от Иисуса Христа. Тоя път, в същото време, когато станали от трапезата, за да въздигнат Христовата част, изведнъж чули ангелско пение и като отправили очи към небето, видели на облаците пречистата Божия Майка, сияеща от слава и обкръжена от ликове ангели: "Радвайте се! – казала им тя, – защото с вас съм през всички дни!" Изпълнени от неизказана радост, те вместо обикновената си молитва извикали: "Пресвета Богородице, помагай ни!" Оттогава апостолите повярвали, че Пресветата Божия Майка възкръснала в третия ден след успението си и с тялото била взета на небесата.

   

  В памет на това нейно явяване пред апостолите св. Църква наредила да се прави възношение (въздигане хляб) в чест на пресвета Богородица. Това възношение се нарича "панагия" ("пресвета").

   

  По-късно над пещерата, гдето било положено тялото на Божията Майка, издигнали църква и оттогава започнали тържествено да празнуват Успението на Божията Майка. Тоя празник е един от дванадесетте велики  празници.

   

  Източник на статията: http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/08.15_Uspenie_Bogorodichno.htm

  Цитат от:
  Жития на светиите.
  Синодално издателство, София, 1991 година,под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

   

 • фото: Личен архив

 • Панагия, Портариса, Портарница, Дверопазителка, Пазителка, Портаитиса – това са само част от имената на прочутата чудотворна икона на св. Богородица в Роженския манастир.

  В патриаршеска грамота от 1761 год. се посочва, че по това време Роженският манастир „Рождество Богородично“ бил подворие на Атонския светогорски манастир Иверон. През 1790 г. тогавашният игумен на Иверон и игумен на Роженския манастир Игнатий Родестим възлага на монаха зограф Яков Иверски да направи копие на прочутата чудотворна икона от Светогорския Иверски манастир „Света Богородица Портариса“ за Роженската света обител.

  За разлика от останалите копия на светогорската светиня в целия православен свят, дарената на Роженския манастир икона на св. Богородица Портариса е обкръжена от десет малки композиции, затворени в овални рамки, представящи събитията от историята на светинята и нейните чудеса на излекуване.

  Източник:http://svetiilia.bg/

  Чудотворната икона на Пресвета Богородица Портаитиса - Вратарница от Роженския манастир. Копие от чудотворна икона от Светогорския Иверски манастир „Света Богородица Портариса“. Кратка история.